'Alle Woensdrechtse peuters vanaf 2017 naar voorschool'

Als het aan wethouder Lars van der Beek ligt, kunnen alle Woensdrechtse peuters in 2017 minstens twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal of de kinderopvang. De gemeente springt financieel bij wanneer ouders zich dit niet kunnen veroorloven.

Ouders die werken of een studie volgen hebben recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingsdienst. Ouders die hier geen recht op hebben, maar de opvang niet kunnen bekostigen, krijgen vanaf 2017 vanuit de gemeente een ouderbijdrage.

"Peuters hebben veel baat bij een peuterspeelzaal of kinderopvang. Het stimuleert hun ontwikkeling spelenderwijs maar doelgericht", legt wethouder Van der Beek uit. "Wat ons betreft zouden alle twee- tot vierjarigen naar een dergelijke voorschoolse voorziening moeten kunnen." Het voorstel sluit bovendien goed aan bij het streven van de gemeente om zoveel mogelijk voorzieningen in de gemeente in stand te houden.

Het voorstel wordt in december besproken in de gemeenteraad.

Tip de redactie