Bergenaar stapt met plan voor Binnenschelde naar gemeente

Cees Jongejan volgt de ontwikkelingen van de Binnenschelde op de voet. Hij diende in 2014 al eens een plan in om te zorgen dat er in de Binnenschelde gezwommen kan worden. Nu houdt hij zijn hart vast voor de facelift van de Binnenschelde die er voor 900.000 euro gaat komen.

 Het CDA deelt zijn zorgen. "Het lijkt dan het stoppen van geld in projecten terwijl 'de basis' niet op orde lijkt."

Weinig regenval, een periode van veel zon, lage waterstanden, terugkomende algengroei en op de bodem het fonteinkruid. Allemaal problemen die het imago van de Binnenschelde als recreatiewater geen goed doen.

Cees Jongejan werkte op een regenachtige middag een plan uit dat hij onlangs, samen met Annette Stinenbosch, besprak met ambtenaren van de gemeente. Als gepensioneerd weg- en waterbouwkundig ingenieur met 34 jaar ervaring wil hij graag meedenken in oplossingen. Stinenbosch is blij met het plan van Jongejan. "Er is zoveel kennis en ervaring bij de burgers, het is belangrijk om daar naar te luisteren."

Waterrecreatie is ontnomen

"Bij het aanleggen van de Bergse Plaat werd nog gesproken over Bergen aan Zee, maar eigenlijk is sindsdien de waterrecreatie aan Bergen op Zoom ontnomen", stelt Jongejan. Hij wil dat er nu wat aan gebeurt en benodigde investeringen niet nog 15 jaar vooruitschuiven. Want in 2028 wordt pas duidelijk of het Volkerak – Zoommeer en vervolgens de Binnenschelde al dan niet connectie krijgen met de zee. Het CDA is het eens met Jongejan.

Ze vraagt zich af of het huidige krediet van negen ton voor onder andere het verbreden van de stranden en aanpassingen aan zwembad De Schelp wel renderend zullen zijn wanneer de waterkwaliteit op korte termijn niet verbetert.

Bergen aan Zee

Jongejan ziet verzilting van de Binnenschelde als enige mogelijkheid om de waterkwaliteit te verbeteren. Hij wil de Binnenschelde laten leeglopen en dan via een persleiding zoutwater uit de Oosterschelde naar de Binnenschelde pompen. Verder wil hij het voorste deel van de Binnenschelde flink uitdiepen.

De blubber die vrijkomt is niet bruikbaar of af te voeren. Daarvoor bedacht Jongejan een gronddepot in een hoek van de Binnenschelde. Na een jaar of tien inklinken kan de grond wel een bestemming krijgen. Het plan van Jongejan voorziet tevens in een brug vanaf de Landmark over de Binnenschelde heen, wat als bijkomstig voordeel heeft dat het een noodroute voor personenauto’s kan zijn op het moment van een calamiteit op de Plaat.

Onderhoud


Het CDA vraagt in haar brief aan het college om het plan van Jongejan te laten onderzoeken en daarbij tevens een kostenplaatje te maken voor het onderhoud.

"Momenteel wordt er veel werk gemaakt van 'de Boulevard in beweging', het water wonen aan het water en het verleggen van de haven met het herstel van de West Brabantse Waterlinie. Ook de provincie onderschrijft door het opnemen van Bergen op Zoom in haar folder van Connecting Delta het belang voor de toeristisch-recreatieve sector in deze regio", stelt het CDA.

Maar daar hoort ook een plan bij voor regelmatig maaien en onderhoud van de verbrede stranden, vinden ze en vragen onderhoud mee te nemen bij de gemeentelijke begroting voor 2018.

Tip de redactie