Bouwbord voor realisatie supermarkten en 66 woningen onthuld

Wethouder De Waal heeft woensdagmiddag samen met vertegenwoordigers van de Aldi, Albert Heijn, Grutterij Vastgoed en ontwikkelaar de Nijs-Soffers het bouwbord onthuld voor de realisatie van 2 grote supermarkten van AH en de Aldi alsmede 66 woningen in deelplan Noord van de structuurvisie kern Hoogerheide.

Als alles volgens planning verloopt wordt deelplan Noord halverwege 2018 opgeleverd.

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op 9 november de structuurvisie centrum Hoogerheide vastgesteld. Na vele jaren van plannen bedenken en uitwerken met verschillende partijen is daarmee een belangrijk besluit genomen om de plannen te realiseren. Woensdag presenteerde de gemeente samen met de andere betrokken partijen de start van het eerste deelplan.

Deelplan Noord met hierin de realisatie van de supermarkten AH en Aldi met een grote parkeervoorziening, extra doorsteek naar de Raadhuisstraat, alsmede de realisatie van 66 woningen/appartementen.

Winkelgebied versterken


Wethouder de Waal: “De realisatie van dit plan heeft tot gevolg dat de brandweerkazerne en de gebouwen van openbare werken worden verplaatst naar de locatie Doelstraat waar nu nog de AH is gevestigd. Met de komst van de AH en Aldi in het centrum gebied wordt het winkelgebied nog eens extra versterkt.”

“Dit deelplan is het meest cruciale plan binnen het centrumplan en wordt daarom als eerste opgepakt,” vervolgt de Waal. Naast de realisatie van de bouwplannen komt er ook een extra doorsteek vanuit de Raadhuisstraat naar de parkeerplaatsen bij de supermarkten. Dit biedt extra parkeerruimte voor winkelhart Hoogerheide.

Procedure


De bouw van de appartementen aan de Raadhuisstraat gaat begin december al van start. Deze nieuwbouw valt namelijk binnen het bestemmingsplan wat er al ligt.

In januari 2017 zal waarschijnlijk worden gestart met de noodzakelijk bestemmingsprocedure en de overige vergunningen. Het vaststellen van het bestemmingsplan staat gepland in de gemeenteraad van mei/juni 2017. Na de zomervakantie zal dan hopelijk begonnen worden met de bouw van de supermarkten en de appartementen bij de AH.

De verwachting is dat medio 2018 de supermarkten worden geopend.

Tip de redactie