Woensdrecht presenteert ambitieus Wielerplan

De gemeente Woensdrecht gaat zich sterker profileren als een wielergemeente. Dinsdag presenteerde wethouder Martin Groffen hiervoor het ambitieuze Wielerplan Woensdrecht 2017-2020. Het plan biedt sturing op het wieler- en fietsaanbod voor de recreatieve en sportieve fietser en de branding ervan.

De gemeente streeft met het plan niet alleen economische, maar ook maatschappelijke doelen na. De komende vier jaar wordt er een kleine 300.000 euro in het plan gestoken.

Woensdrecht staat bij uitstek bekend als een wielergemeente. Uit eerder onderzoek bleek dat maar liefst 64 procent van de inwoners van de gemeente positief is over Woensdrecht als wieler- en fietsgemeente. Inwoners en bezoekers zijn tevreden over de veelzijdige fietsvoorzieningen en het recreatief fietsen en de wielersport biedt vele economische voordelen.

Maatschappelijke doelen

Het Wielerplan is tweeledig. Het streeft zowel economische als maatschappelijke doelen na voor de gemeente, organisaties, inwoners en bezoekers. Het doel voor de (vrijetijds)economie is het meer bekend maken van inwoners en bezoekers met het fietsaanbod, hen nog meer en langer laten recreëren in de gemeente en het netwerk van de gemeente versterken.

Het maatschappelijk doel voor sport en welzijn is de leefbaarheid vergroten door het enthousiasme en de betrokkenheid van inwoners en organisaties te stimuleren en het fietsaanbod te vergroten.

In 2017 wordt het budget onder andere ingezet voor communicatie, wielerrondes en jeugdwedstrijden, andere evenementen, het fiets- en MTB-netwerk en de stimulering van woon-werk en woon-school verkeer.

Doelgroep

Niet alleen professionele wielrenners gaan profiteren van de plannen. Het Wielerplan richt zich op een brede doelgroep: inwoners die dagelijks, recreatief of sportief fietsen, bezoekers die recreatief of sportief fietsen, talenten en topsporters.

Vanuit het plan wordt de doelgroep gestimuleerd om te fietsen als beleving en vrijetijdsbesteding, beweging en woonwerk of woon-school verkeer. “We richten ons daarbij niet alleen op branding van grote evenementen maar ook de kleinere fiets- en wielerevenementen zoals de lokale rondes en de gemeentelijke fietsdag,” aldus wethouder Groffen.

Wielerplatform

Het Wielerplan gaat uitgevoerd worden door een wielerplatform. Deze stichting gaat bestaan uit een vertegenwoordiging van de wielergemeenschap. Wethouder Groffen wil hier veel partijen bij betrekken

"We willen dit plan zo breed mogelijk uitdragen. Daarvoor willen we onder andere samenwerken met scholen, horeca en ondernemers." Ook de wethouder van Sport zal zitting nemen in het platform.

Gemeenteraad

Met het plan geeft het college gehoor aan een motie van de gemeenteraad. Die vond dat er meer lijn moest komen in wat Woensdrecht nu wil als wielergemeente.

Op 15 december komt het plan ter vaststelling in de gemeenteraad.

Tip de redactie