Gemeente moet eerste helft van 2017 twintig statushouders opvangen

De gemeente Tholen moet op basis van de nieuwe taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders nog 46 asielzoekers met verblijfsvergunning huisvesten.

Dit aantal bestaat uit twintig nieuw aangewezen vergunninghouders en 26 statushouders van het afgelopen jaar. De gemeente heeft tot en met 30 juni 2017 tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Tholen had op 1 januari 2016 meer vergunninghouders gehuisvest dan vanuit het Rijk was opgelegd. Dit aantal werd daarom afgetrokken van de dertig die het kreeg opgelegd in de taakstelling uit de eerste helft van 2016. Zodoende bleven er nog 28 asielzoekers met een verblijfsvergunning over, waarvoor onderdak gevonden moest worden.

Op 1 juli 2016 waren dat er nog vijf en daarop kwam een nieuwe taakstelling van 35, maakt samen veertig. Tot nu toe heeft de gemeente nog veertien statushouders kunnen huisvesten, waardoor nog een taakstelling openstaat van 26 statushouders voor dit jaar.

Mocht de gemeente deze vergunninghouders niet op tijd kunnen huisvesten, dan wordt dit aantal doorgeschoven naar de eerste helft van 2017.

Afname

Voor de eerste helft van 2017 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 13.000 te huisvesten vergunninghouders in heel Nederland. Dat aantal is een stuk lager dan de tweede helft van 2016.

Dit is onder meer het gevolg van de afname van de stroom vluchtelingen, daardoor komen er minder asielzoekers naar Nederland. Dit zorgt voor een afname van de behoefte aan huisvesting. Voor de tweede helft van 2017 verwacht men naar schatting 19.000 vergunninghouders te moeten huisvesten.

In de taakstelling voor de tweede helft van 2017 is geen rekening meer gehouden met de ontwikkeling zoals hierboven geschetst, waardoor dat aantal vooralsnog een stuk hoger uitvalt dan in de eerste helft van 2017.

Tevreden

"De taakstellingen met betrekking tot 2016 hebben veel gevraagd van gemeenten, provincies, burgers en verschillende organisaties", aldus Gert-Jan Buitendijk namens minister Stef Blok (Wonen). De minister is tevreden over de inzet die alle betrokken partijen de afgelopen tijd hebben geleverd.

"Ze hebben zich allemaal hard ingezet om vergunninghouders te kunnen huisvesten in de gemeenten rekening houdend met het draagvlak van de lokale bevolking. Ik wil hierbij mijn dank en waardering uitspreken voor de geleverde inzet en de behaalde resultaten." Hij kijkt dan ook met veel vertrouwen uit naar de taakstelling in 2017.

Tip de redactie