Geen realisatie van dorpbos in Kruisland

Er wordt geen dorpsbos gerealiseerd in de kern Kruisland. 

Dat blijkt uit een memo van het college aan de gemeenteraad.

Al in 2008 werd een motie aangenomen om nader onderzoek te laten doen naar de realisering van een dorpsbos/park in Kruisland. Daarbij is gekeken naar twee locaties, maar op beide plekken bleek de eigenaar niet bereid, met uitzondering van een kleine ongunstig gelegen reststrook grond, om grond te verkopen.

"Hierdoor is het niet mogelijk om een grote groene ruimte in de vorm van een dorpsbos toe te voegen in of nabij de kern van Kruisland." Wel wordt gekeken of het bestaande groen opgewaardeerd kan worden.

Tip de redactie