Overbelasting blijkt oorzaak problemen rioolwaterzuivering

Eind september 2016 hebben diverse vrachtwagens ritten door Ossendrecht afgelegd. Aanleiding was een verminderde kwaliteit van het gezuiverde rioolwater op de nabijgelegen rioolwaterzuivering. De oorzaak van de verminderde waterkwaliteit blijkt nu een overbelasting te zijn.

Sinds de renovatie was dit de eerste keer dat er zoveel geconcentreerd rioolwater werd ontvangen. Hierdoor raakte het biologische zuiveringsproces ontregeld en bevatte het gezuiverde water onvoldoende zuurstof.

Een dergelijke piek is normaal, maar de zuivering was hierop nog onvoldoende uitgerust. Als tijdelijke oplossing zijn nieuwe bacteriën aangevoerd en extra beluchters geplaatst voor meer zuurstof. Het probleem wordt structureel verholpen door technische aanpassingen aan de zuiveringsinstallatie.

Rondleiding


Tijdens de calamiteit hebben inwoners van Ossendrecht mogelijk hinder gehad van de vrachtwagens die rioolwater vervoerden naar de zuivering in Bath. Waterschap Brabantse Delta nodigt inwoners en geïnteresseerden uit voor een rondleiding en uitleg op de zuivering op zaterdag 19 november. Meer informatie is te vinden op www.brabantsedelta.nl

Over het zuiveringsproces


Op de rioolwaterzuivering in Ossendrecht wordt het rioolwater van de huizen en bedrijven uit Ossendrecht en Calfven schoon gemaakt. Het afvalwater gaat van bijvoorbeeld de gootsteen, douche en toilet via het riool naar de waterschapszuiveringsinstallatie. Hier wordt het natuurlijke zuiveringsproces nagebootst zoals dat vroeger in een beek gebeurde vóór de industrie en verstedelijking.

Het grove vuil wordt afgevangen en miljarden bacteriën breken met behulp van zuurstoffen veel afvalstoffen zoals fosfaten en nitraten af. Uiteindelijk gaat het gezuiverde water via het Schipperskil naar de Westerschelde.

NUwerk

Tip de redactie