Suiker Unie en Waterpoort lanceren Jaar van de Biet

Ondernemers, bestuurders en belanghebbenden uit de regio kwamen donderdag samen in het gemeentehuis van Steenbergen om tijdens een netwerkbijeenkomst te praten over de kansen binnen Waterpoort.

Gedurende de dag kon men een drietal workshops volgen met als onderwerpen: Waternetwerk, Zuiderwaterlinie en Biobased Economy. Luc Kroes, plantmanager bij Suiker Unie Dinteloord, gaf daarnaast de aftrap voor het Jaar van de Biet.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn allemaal betrokken bij het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer. Om van dit gebied een nog aantrekkelijker verblijfsgebied te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is, wordt door verschillende instanties samengewerkt binnen Waterpoort.

Overheden, ondernemers, onderwijs en burgers worden hierbij uitgedaagd om mee te denken over businesscases waar niet alleen de ondernemer beter van wordt, maar de gehele streek.

Kansen

Zo werd tijdens de bijeenkomst gesproken over de riviercruises die mogelijk aan gaan meren in Tholen en Willemstad. "Hoe kan je als ondernemer voordeel halen uit de extra toeristenstroom?", werd de aanwezigen gevraagd.

Daarnaast werd aandacht besteed aan de Zuiderwaterlinie en wat een ondernemer toe kan voegen aan de forten en vestigingen langs de linie om meer toeristen naar het gebied te trekken. "Helpt het als de regio een gemeenschappelijk verhaal heeft waarop je kunt aanhaken met een leuk product of arrangement?" 

Hierbij werd ook gesproken over de streekproductenveiling in het veilinggebouw van Sint-Annaland. "De behoefte aan lokaal herkenbaar voedsel is een trend geworden. Door hier een toeristische invulling aan te geven, wordt dit verbonden met de hele regio." 

De boodschap van de dag was dan ook dat samenwerken als regio cruciaal is om van Waterpoort een aantrekkelijk(er) gebied te maken.

Suikerbiet

Eén van de bedrijven die zich in dit gebied graag wil inzetten voor de regio is Suiker Unie. Oud-burgemeester van Steenbergen Jan Hoogendoorn stelde als voorzitter van Waterpoort dat men erg blij is met een bedrijf als Suiker Unie in dit gebied.

"De bietencampagne is natuurlijk weer gestart en als je uit dit gebied komt dan kan je dat ruiken." Volgens de voorzitter is suiker tegenwoordig meer dan gewoon suiker. "Suiker is het nieuwe goud en wordt tot de laatste vezel uitgemolken." 

Plantmanager Luc Kroes ging hier verder op in. Hij gaf uitleg over de verwerking van de suikerbiet en gaf hierbij aan dat er vrijwel geen reststoffen overblijven. "De suikerbiet is verweven met deze regio, zelfs hier -op de plek van dit gemeentehuis- stond vroeger een suikerfabriek", aldus Luc Kroes.

Erfgoedicoon

De suikerbiet wordt al ruim 150 jaar geteeld in dit gebied en vormt volgens de Kroes hét erfgoedicoon voor Waterpoort. Daarom werd met de presentatie van een nieuw logo de aftrap gegeven voor het Jaar van de Biet.

"In het themajaar benadrukt Waterpoort in samenwerking met Suiker Unie de worteling van de suikerindustrie in het gebied." Zo zijn het komende jaar verschillende suikeractiviteiten te bezoeken. De organisatie probeert daarnaast de jaarlijkse bietentocht -die afgelopen jaar aanmeerde in De Heen- naar de haven van Steenbergen te halen.

"We bestaan als Suiker Unie ruim honderd jaar en we willen daar nog eens honderd jaar aan toevoegen." Op de website www.waterpoortwerkt.nl wordt speciale aandacht geschonken aan het themajaar.

Tip de redactie