Het leek eindelijk allemaal duidelijk vorige maand: WijZijn traverse zou het beheer van de Bergse Wijkcentra per 1 januari overnemen van Stichting Verenigde Wijkcentra. Nu is het nog maar de vraag of de centra hun deuren wel gaan openen in het nieuwe jaar. 

Zo heerst er onduidelijkheid over het toekomstige personeel en de inrichting van de centra. De Bergse Sociaal Democraten maken zich grote zorgen.

Enkele weken geleden maakte de gemeente Bergen op Zoom bekend het beheer van de Bergse Wijkcentra de Wittenhorst, ‘t Fort en Hoofdkwartier-Antonius Abt toe te kennen aan WijZijn Traversegroep. WijZijn neemt hiermee het stokje over van Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW). De partijen zijn echter nog steeds niet samen om tafel gaan zitten, wat leidt tot grote onzekerheid over de toekomst van de centra.

Inrichting

De huidige inventaris van de wijkcentra is eigendom van SVW. WijZijn traversegroep neemt deze dus niet automatisch over wanneer zij per 1 januari het beheer in handen krijgen. Als er geen afspraken worden gemaakt tussen de partijen over de verkoop van de inboedel zullen de centra leeg staan aan het begin van 2017.

De Traversegroep maakte eerder al bekend slechts twee van de vijftien werknemers over te nemen van het huidige beheer. Dit besluit baart de BSD-fractie grote zorgen. Niet alleen gaat er veel kennis en deskundigheid verloren als dertien werknemers ontslagen worden, ook zullen de centra veel vrijwillgiers verliezen.

Solidair

Vrijwilligers hebben zich namelijk solidair verklaard met het huidige personeel van de centra. Daarnaast is de ontslagronde volgens de BSD ook niet toegestaan. “De Traversegroep heeft een wettelijke verplichting om het huidige personeel van SVW over te nemen”, aldus Piet van den Kieboom.

Bezwaar

Of de toewijzing van het beheer van de wijkcentra aan WijZijn Traversegroep doorgaat, is sowieso nog niet helemaal zeker. Actiecomité De Ontmoeting heeft bezwaar ingediend bij de gemeente tegen de wijze van aanbesteding.

De Ontmoeting was ook in de race voor de toewijzing, maar moest het afleggen tegen de Traversegroep.