Staatsbosbeheer is in de Scherpenissepolder gestart met het aanleggen van vogeleilandjes. 

Hiermee worden de broedmogelijkheden voor bijvoorbeeld kluten, visdiefjes en kokmeeuwen flink uitgebreid. "Deze winter komt er ook in de Schakerloopolder een vogeleilandje bij", aldus boswachter Wendy Janse. De werkzaamheden worden gefinancierd door de provincie Zeeland.

In de beide polders worden schiereilandjes omgevormd tot normale eilanden. In de Scherpenissepolder wordt daarnaast een heel nieuw eiland aangelegd.

"De nieuwe eilandjes zijn meer dan welkom want de behoefte aan broedgebied is groot op Tholen. De huidige plekken zijn overbevolkt en bieden daarom nauwelijks plaats voor nieuwe kustbroedvogels. De bestaande eilandjes worden gemaaid en van ruige begroeiing ontdaan zodat de omstandigheden voor vogels verbeteren."

Broedeiland

Ongeveer één jaar geleden werd een dergelijk broedeiland al aangelegd aan het einde van de Heideweg in Sint-Maartensdijk en dat bleek een groot succes. Gedurende het broedseizoen hebben ten minste 96 paar visdieven en 29 paar kluten met succes hun ‘kamp opgeslagen’ op het eiland.

Dat is een verdubbeling van het aantal kluten en tien keer zo veel visdieven in vergelijking met voorgaande jaren. "Het aantal broedparen in verhouding tot de oppervlakte is een heel goed teken", aldus boswachter Wendy Janse. De vogels voelen zich volgens Staatsbosbeheer veilig op een eiland omdat ze daar geen last hebben van ratten en vossen.

Die hebben het namelijk vaak gemunt op hun eieren en jongen. Zonder deze natuurlijke vijanden is de kans groter dat hun jongen veilig opgroeien en ze een volgend broedseizoen terugkeren.

Kade

De werkzaamheden vinden in nauwe samenwerking met de provincie Zeeland plaats, maar Staatsbosbeheer werkt ook samen met het Waterschap om bijvoorbeeld de kade in de Scherpenissepolder te herstellen. Daar de kade te herstellen heeft het plas-drasgebied in de toekomst weer voldoende water, ook in droge zomers.

"Water zorgt ervoor dat vogels als kluten en lepelaars voldoende voedsel vinden en er hun jongen groot kunnen brengen. Daarmee blijft het een aantrekkelijk vogelgebied in alle jaargetijden."