De gemeenteraad van Steenbergen vormt op 9 november een oordeel over de herinrichting en groot onderhoud van de N259.

Samen met de inwoners van de gemeente Steenbergen heeft het college zijn voorkeur uitgesproken voor variant 2, waarbij het viaduct wordt behouden, de weg tachtig kilometer per uur blijft en waarbij de betonverharding wordt vervangen door asfalt. Daarnaast komt er een dubbelfietspad en de vluchtstroken worden gedeeltelijk verwijderd.

Op 17 november 2015 werd een eerste inloopavond gehouden waarbij belangstellenden werden bijgepraat over de drie verschillende varianten die mogelijk zijn bij de herinrichting van de weg. 

Belangrijke punten die hierbij besproken werden zijn de maximaal toegestane snelheid met name tussen de rotondes Nassaulaan en Franseweg, het handhaven of slopen van het viaduct, de fietsverbinding Dinteloord en Halsteren tussen de twee rotondes en het opheffen van het verbod voor landbouwverkeer.

Variant 2

Met de inbreng van de inwoners is de gemeente teruggekeerd naar de tekentafel. Daar werden alle voor- en tegenargumenten nog eens goed bekeken en uiteindelijk werd op 13 juli 2016 een tweede bijeenkomst gehouden, waarop de gemeente haar voorkeur presenteerde: variant 2.

"Hierbij wordt onder andere gekozen voor behoud van het viaduct", legt wethouder Cors Zijlmans uit. In de voorbereidingen is ook gesproken over het aanpassen van de maximaal toegestane snelheid en dan vooral in het deel tussen de twee rotondes. Toch heeft het college haar voorkeur uitgesproken voor een 80 kilometer per uur weg.

"De vluchtstroken langs de N259 worden wel gedeeltelijk weggehaald, want hoe breder een weg is, hoe harder men gaat rijden", aldus de wethouder. Daarnaast wordt de betonverharding ingewisseld voor een asfaltverharding en er komt een fietspad langs het gehele traject tussen Dinteloord en Halsteren.

Tenminste, mits de gemeenteraad uiteraard instemt met het hele plan. "Er komen vast nog wat vragen, maar ik zie het positief in", aldus de wethouder.

Kosten

Bij de overdracht van de weg naar de gemeente is ook een onderhoudspotje meegekomen vanuit het Rijk. De gemeente heeft 6,3 miljoen euro ontvangen voor het toekomstig onderhoud van de weg.

Daarnaast stelt het Rijk maximaal 1,1 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van eenmalige verbeteringsmaatregelen, zodat de weg voldoet aan de gehanteerde kwaliteitsnormen van de gemeente. De uitvoering van de herinrichting moet uiteindelijk in 2017 nog gaan plaatsvinden.

"De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het voorjaar en dat gaat gebeuren in fases."