De Thoolse afdeling van Veilig Verkeer Nederland wil de verkeersveiligheid op het eiland verder verbeteren. 

Zo komt er een website waarop onveilige situaties gemeld kunnen worden en de afdeling wil met hulp van leden en niet-leden uitzoeken waar de verkeerssituaties moeten en kunnen verbeteren. "Ook op sociale media als Facebook en Instagram, kunnen binnenkort boodschappen, adviezen en commentaren worden achtergelaten."

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Tholen, is inmiddels al druk bezig met het in kaart brengen van onveilige situaties en probeert samen met buurtbewoners en de gemeente te komen tot oplossingen. Zo ook in de Wilhelminastraat in Sint-Philipsland, tegenover de Julianaschool.

"Het blijkt dat wanneer daar auto’s geparkeerd staan, de straat te smal is voor auto’s van hulpverleningsvoertuigen." De bewoners willen daarom met twee wielen op het trottoir parkeren, maar in tegenstelling tot de Oostdijk, waar dit wordt gedoogd, ziet de gemeente liever een parkeerverbod.

"Ook ouders van de kinderen van die school zijn die mening toegedaan."

Snelheid

Daarnaast is de afdeling met de gemeente in gesprek over een situatie in Sint-Maartensdijk. "De situatie is aangedragen door één van de inwoners. Tussen de twee rotondes vanaf de ingang naar het industrieterrein tot de volgende rotonde, geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur."

"Daarna mag plotseling, ondanks de aanwezigheid van woningen en uienbedrijf Dacomex, 80 kilometer per uur worden gereden. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede." Mede door tussenkomst van de Thoolse VVN-afdeling gaat de gemeente contact opnemen met de wegbeheerder.

Ongelukken

"In Sint-Annaland vrezen bewoners van de Langeweg en de Hoenderweg voor ongelukken, als er geen maatregelen worden genomen tegen hardrijders", stelt het bestuur van VVN Tholen. Dan gaat het om het gedeelte vanaf de rotonde richting de Hoenderweg en terug.

"Vaak staan op dat gedeelte ook auto’s geparkeerd en moeten volkstuinders zich soms rap uit de voeten maken. Ook is het vaak slalommen tussen de geparkeerde auto’s, wat zorgt voor gevaarlijke situaties voor overstekende kinderen." 

De afdeling heeft de situatie bij de gemeente aangekaart en de betreffende ambtenaren gaan kijken hoe ze een en ander kunnen oplossen.