Er moet centrale huisvesting komen voor de Bergse Vastenavondclubs in de Geertruidapolder. Dat staat in de intentieverklaring die Stichting Halwana, Stichting de Bergse Bouwers, Stichting Vastenavond en wethouder van Cultuur Arjan van der Weegen vrijdagmiddag hebben ondertekend.

Al in mei 2014 kreeg het college de opdracht om een oplossing te vinden voor de husivesting van de Bergse bouwclubs. Met de ondertekening van de intentieverklaring is hier een belangrijke stap in gezet. Nol Leijs, Voorzitter van Stichting Vastenavond spreekt van een “heugelijk moment.”

Locatie

De bouwclubs moeten gehuisvest worden in de Geertruidapolder. Over de exacte locatie is nog geen knoop doorgehakt. Wel is er zeker dat de bouwclubs geclusterd worden. "We willen samenwerking bevorderen. Het is daarvoor belangrijk dat de clubs niet door de hele stad verspreid zitten", stelt wethouder Van der Weegen.

Over de financiële kant van het verhaal kan de wethouder nog geen uitspraken doen. In december moet hier meer over duidelijk worden. In het voorjaar van 2017 gaat het voorstel naar de gemeenteraad.

Jeugd

Een belangrijk doel van de stichtingen is het betrekken van de jeugd bij de Vastenavend. Daarom moeten ook de kinderbouwclusb gevestigd worden in de Geertruidapolder.

Daarnaast moet de VastenavendAcademie de Bergse cultuur stimuleren. "Dat moet je heel breed zien. Het gaat bij de academie niet enkel om bouwen, maar ook om het dialect, muziek en de geschiedenis", aldus voorzitter van Stichting Halwana Ton Segers.

"We kijken met deze plannen als het ware niet naar de Vastenavond van 2017, maar naar die van 2020. Het betrekken van de jeugd is daar een belangrijk onderdeel van."