Drie partijen ondertekenden afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst voor het Buurtnatuurfonds. Dit fonds is opgericht om lokale en kleinschalige initiatieven uit de gemeenschap voor een groene en duurzame leefomgeving te realiseren.

Ton Ringersma, directeur-bestuurder van Stadlander, Ed Vreman, directievoorzitter van Rabobank Zuidwest-Brabant en Yvonne Kammeijer-Luycks, wethouder en voorzitter van Stichting Natuurpodium Brabantse Wal zijn met elkaar de afspraak aangegaan om participatieprojecten uit de buurt binnen het fonds op te pakken en te helpen uitvoeren.

Buurtnatuurfonds

Het Buurtnatuurfonds maakt onderdeel uit van het Buurtcultuurfonds van Stadlander en het Prins Bernard Cultuurfonds. In het Buurtnatuurfonds komen ideeën en initiatieven voor een groene en duurzame gemeente samen.

De bedoeling van het fonds is om kennis te delen, kansrijke ideeën te ontwikkelen en voor het financiële steuntje te zorgen. Het fonds richt zijn focus voor de komende jaren vooral op het vergroenen en verduurzamen van de gemeente.

Robert Deliën, coördinator van het Natuurpodium is blij met de nieuwe partners. “Het is goed dat we samen met deze nieuwe partners om de tafel kunnen zitten om duurzaamheid in de gemeente vorm te geven, daar wordt het alleen maar beter van.”

Participatie

Het fonds is vooral opgericht om mensen uit de buurt te betrekken bij de zorg voor de leefomgeving. Ton Ringersma, directeur-bestuurder van Stadlander, geeft uitleg. “We zijn ervan overtuigd dat als mensen hun omgeving beter leren kennen, deze meer gaan waarderen en er dan ook beter voor gaan zorgen. Iedereen vindt het prettig dat de buurt veilig en schoon is, en dat er groen in de omgeving is."

Ook directievoorzitter Vreman van Rabobank Zuidwest-Brabant is blij dat de drie partijen elkaar hebben gevonden. “Meer partijen binnen het fonds, geeft meer body aan het project. Nu moeten we samen tot een vitale samenleving komen, daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen.”

Natuurpodium

Op 18 september 2015 won Bergen op Zoom goud bij de verkiezing Groenste Stad van Europa. Op dezelfde dag opende het educatieve bezoekerscentrum Natuurpodium Brabantse Wal haar deuren.
De projecten die voortkomen uit het fonds zullen dan ook op het Natuurpodium gepresenteerd worden, in de hoop anderen te inspireren.