Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het mobiele bereik in Zeeland in nagenoeg alle gemeentes een voldoende scoort. 

Slechts in twee gemeentes, Borssele en Noord-Beveland, zijn de inwoners niet volledig tevreden. Tholen, Vlissingen en Middelburg scoren daarentegen hoog.

Dit blijkt uit een publieksonderzoek uitgevoerd door de regionale omroepen en de NOS, waaraan 23.000 mensen hebben meegedaan. Er werd onderzocht hoe tevreden men is over het mobiele bereik. Het is moeilijk voor te stellen, maar toch zijn er nog veel plekken in Nederland waar inwoners problemen ervaren met mobiel bellen.

In Zeeland is hier dus nagenoeg geen sprake van, gezien de uitkomst van het onderzoek. Bij het onderzoek werden de mensen gevraagd naar de kwaliteit van hun ontvangst in de desbetreffende gemeentes, gewaardeerd met een cijfer. De gemiddelden liggen tussen de drie en de negen.

Overwegend positief

Van alle inwoners die hebben mee gedaan aan het onderzoek, is het overgrote deel dus tevreden over het mobiele bereik binnen hun gemeente. Slechts twee gemeentes scoren een onvoldoende, maar dat is slechts een 5.3. Terneuzen zit precies aan de goede kant van de score en komt weg met een 5.5.

Schouwen-Duiveland scoort net als Terneuzen een nipte voldoende, met een 5.6 zijn de inwoners van die gemeente overwegend positief. Tholen scoort zelfs nog beter en haalt een mooie 6.4 binnen.

Naast de voldoendes die worden gescoord, heeft Zeeland er ook een paar uitschieters tussen zitten. Vlissingen en Middelburg scoren namelijk allebei een ruime voldoende. Het mobiele bereik in Vlissingen wordt gewaardeerd met een 7.5. Middelburg doet het net iets minder, maar met een 7.1 zijn ook daar de inwoners ruim tevreden.

Vergeleken met de rest van Nederland scoort Zeeland ontzettend goed. In de rest van Nederland zijn namelijk veel onvoldoendes gescoord.

Overwegend positief