Groepsrondleidingen, tentoonstellen van kerkelijk waardevolle objecten en het beschikbaar stellen van de Gummaruskerk voor koren moet ervoor zorgen dat het markante kerkgebouw in Steenbergen behouden kan blijven.

Werkgroep Behoud Gummaruskerk heeft de gemeente Steenbergen betrokken bij haar plannen om de kerk ook in de toekomst te kunnen gebruiken. De werkgroep is al sinds 3 juli 2014 bezig om de Gummaruskerk te behouden voor de Steenbergse gemeenschap.

Zo wordt nagedacht over verschillende gebruiksmogelijkheden van het gebouw en er worden alternatieven manieren bedacht voor het generen van financiële middelen, zoals het benaderen van mensen en verenigingen om voor een kleine bijdrage activiteiten in en rond de kerk te organiseren.

Huisvesting

Toch is dat op dit moment nog niet genoeg. De vaste lasten voor verwarming, verlichting, verzekering en klein onderhoud vragen jaarlijks een bedrag van 30.000 euro en er wordt jaarlijks nog eens 20.000 euro gereserveerd voor het tienjaarlijks groot onderhoud.

"Op dit moment brengen de parochianen al niet het benodigde bedrag op, maar worden de huisvestingskosten voor een groot deel betaald uit de bestaande reserves, die echter uitgeput gaan raken", zo laat de werkgroep weten.

"Als de Sint Annaparochie moet besluiten om de Gummaruskerk niet meer als gebouw voor de katholieke eredienst te gebruiken vanwege de financiële tekorten, lost zij wellicht haar ‘kerkprobleem’ op met het samenvoegen van de Gummaruskerk en de Vredeskerk. De kleine onderhoudsarme Vredeskerk is dan financieel waarschijnlijk de beste oplossing voor de parochie."

Vrienden

Mocht de kerk wel behouden blijven, dan wil de werkgroep de 'Vrienden van de Gummarus' in het leven roepen, waarbij Gummarusvrienden middels vrijwillige giften de kerk in stand houden.

"Maar het is maar zeer de vraag of de Steenbergenaar structureel voldoende wil betalen om te behouden voor het nageslacht. Als de Steenbergenaar dat niet gaat doen, zijn we afhankelijk van subsidies van de gemeente."

Als tegenprestatie voor deze subsidie wordt voorgesteld om de Gummaruskerk vaker open te stellen voor bezoekers en toeristen. Op dit moment is de kerk ‘slechts’ tien middagen in juli en augustus geopend.

Daarnaast wordt voorgesteld om gestructureerd groepsrondleidingen te verzorgen, waarbij met wisselende thema’s gewerkt kan worden. Alle historische en kerkelijke waardevolle voorwerpen zijn, zonder de kerk een museum te doen lijken, zichtbaar te maken voor de bezoekers.

De laatste mogelijkheid die geboden wordt is het gratis of voor een gering bedrag koren en harmonieën de mogelijkheid tot optreden te bieden, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de veel geuite wens van armlastige verenigingen.