De gemeente Steenbergen heeft van de provincie uitstel gekregen van de prestatietermijn voor het project West-Brabantse Waterlinie.

In juli liet de gemeente al aan de gemeenteraad weten dat ze uitstel had aangevraagd en dat is nu gehonoreerd. Dit komt met name doordat de voorbereidingen van deelproject Fort Henricus vertraging hebben opgelopen, omdat het financieel afhankelijk is van andere deelprojecten.

"Daarnaast was uit onderzoek gebleken dat meer realisatietijd benodigd is om de kans op een nieuwe verzakking van het grondlichaam te minimaliseren." In eerste instantie moesten alle projecten op 1 oktober 2017 klaar zijn, exclusief de tien weken voor de financiële verantwoording.

De gemeente heeft verzocht om de prestatietermijn op te schorten tot 31 december 2018. "Die termijn zou voldoende moeten zijn om alle projectonderdelen conform het programma uit te voeren."

De provincie heeft laten weten akkoord te gaan met de aanvraag, omdat zij van mening is dat de gemeente Steenbergen geen invloed heeft op de latere oplevering van de prestaties. De meeste projectonderdelen volgen de originele planning en zijn – uiterlijk – in 2017 afgerond.