De gemeente Bergen op Zoom moet meer betaalbare woningen realiseren voor jongeren en mensen met een laag inkomen. Daarvoor pleit Peet Bakx, fractielid van de Bergse Sociaal Democraten. Bakx verwijt het college met name dure projecten te ontwikkelen, omdat deze meer opbrengen.

De fractie roept de gemeente dan ook op om met een plan te komen op het gebied van specifieke woningbouw voor jongeren.

Naar hun mening zijn er voor hen te weinig mogelijkheden om zich ergens in de stad te huisvesten. Er zijn steeds meer Bergse jongeren die op zoek zijn naar betaalbare woningen, maar ze slagen zelden in deze zoektocht.

"Het komt vaak voor dat jongeren niet in aanmerking komen of de hoge prijzen niet kunnen betalen. Ook het krijgen van een hypotheek is vaak lastig”, aldus de BSD.