Een motie van Gewoon Lokaal! om in iedere kern van de gemeente Steenbergen een Maauwbus te plaatsen is door de overige fracties linea recta naar de prullenbak verwezen.

De Maauwbus zou volgens Edwin Maas een soort gemeentelijke brievenbus worden waarmee de inwoners van de gemeente Steenbergen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met de gemeente.

"Dit is er een uit de categorie 'Sympathiek, maar niet noodzakelijk'", stelt Michel Lambers. De fractievoorzitter van de Volkspartij herinnerde de gemeenteraad aan het feit dat zij hebben gepleit voor het terugbrengen van een papieren infopagina. Dat idee werd destijds afgeschoten omdat de gemeente wil digitaliseren.

"Iedereen, ook ouderen, werden verondersteld zelf te beschikken over internet of dan in ieder geval iemand in de omgeving te hebben om via het internet met de gemeente te kunnen communiceren." De Volkspartij vond in dit standpunt steun bij alle overige partijen.

Kosten

Jurgen Huijbregts (CDA) stelde dat er al heel veel verschillende manieren zijn om te communiceren met de gemeente Steenbergen en haalde daarbij aan dat er onlangs nog is geïnvesteerd in de telefooncentrale bij de gemeente Steenbergen.

"We hebben ook nog geïnvesteerd in een Whatsappnummer. Dat is ook laagdrempelig en lijkt goed te werken." Het CDA vindt dan ook dat er voldoende communicatiemiddelen zijn om in contact te treden met de gemeente. Tim Huisman (Steenbergen Anders) sloot zich aan bij voorgaande sprekers, maar wilde vooral nog weten wat de kosten zijn voor de Maauwbus.

Ad Theuns (D66) liet er zelf een rekensommetje op los. Volgens Theuns zitten er misschien wel vertrouwelijke stukken tussen. De Maauwbussen laten ledigen door de wijkteams zoals Gewoon Lokaal! had voorgesteld vond hij dan ook geen slim plan. Hij opperde om de gemeentebode een rondje te laten maken door de gemeente.

"Dat is een rondje van minimaal één uur. Twee keer in de week. 52 weken in het jaar. Veertig euro per uur, dan kom je al snel op vier- tot vijfduizend euro voor alleen het ophalen."

Bus

Nicky Broos liet namens de VVD weten dit stuk hetzelfde te willen behandelen als hoe Edwin Maas het had geïntroduceerd: ludiek. "Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit welgemeend is en sluiten ons echt aan bij de voorgaande sprekers."

Joey van Aken (PvdA) kon de gedachte van Gewoon Lokaal! wel volgen, maar een brievenbus is ook volgens hem het verkeerde middel. Van Aken stelde dan ook voor om als gemeente Steenbergen zelf in een bus naar de mensen toe te gaan door middel van een soort spreekuur in de verschillende dorpshuizen.

De motie werd verworpen.