Steeds meer gemeenten in Nederland zijn de afgelopen jaren overgegaan tot nieuwe regelingen ten aanzien van het gebruik van vuurwerk. 

76 gemeenten stapten over naar een systeem met vuurwerkvrije zones. Is de tijd rijp dat dit in de gemeente Tholen ook gaat gebeuren of juist niet? De SGP wil het via een kleinschalig onderzoek te weten komen om de burgers tegemoet te komen.

Sinds vorig jaar wordt de rommel, die overblijft na 31 december, niet meer opgeruimd door de gemeente. Op sommige plaatsen ruimen de gebruikers of buurtbewoners het netjes op. Maar op tal van plaatsen bleef het maandenlang liggen.

Huisdieren zijn heel de maand december gestrest terwijl steeds meer mensen één of meerdere huisdieren aanschaffen. Vooral bij kerken, winkels, verzorgingscentra en ziekenhuizen klaagt men over de overlast.

Hoe zit dat op Tholen? Valt het allemaal wel mee of ervaren de burgers dezelfde overlast als in 76 andere gemeenten, die in de afgelopen twee jaren treffende maatregelen hebben genomen?

Enquête

Peter Kraamer, fractievoorzitter van de SGP: "Vorig jaar bracht raadslid Chris Koopman het onder de aandacht. Nu willen we het graag in discussie brengen. Wat willen we met het vuurwerk in december? We zien allemaal wel de overlast van rommel en lawaai die het elk jaar weer geeft. Moet dit zo blijven of wil de Thoolse bevolking wellicht iets anders?"

Er kunnen vuurwerkvrije zones worden afgesproken of anders gezegd zones waar het vuurwerk wel mag gebruikt worden op 31 december. Deze zaken wil de partij naar voren brengen in een kleinschalige enquête, die zowel digitaal als op straat zal plaatsvinden. Met de gegevens willen ze dan verder aan de slag.

"Het zou dan een vervolg kunnen krijgen in de gemeenteraad. Tholen wil een duurzame gemeente zijn. Daar willen we volop aan meedoen en dat zou gestalte kunnen krijgen in een vuurwerkbeleid. Hoe dat allemaal gestalte gaat krijgen, weten we natuurlijk niet. Dat is afhankelijk van de uitslag van de enquête."

"We willen alle bevolkingsgroepen er bij betrekken: jongeren, ouderen, huisdierenbezitters en wie ook maar mee wil doen. Het digitale gedeelte zal plaatsvinden via facebook en andere sociale media maar we willen in december zeker ook de straat op", aldus Kraamer.

Kosten

Ieder jaar moeten in december postbussen gedeeltelijk worden afgesloten. Ook vinden er vernielingen plaats en zijn er regelmatig gewonden. Behalve kosten en schade is ook de veiligheid in het geding. Elk jaar wordt er op de scholen aandacht aan geschonken, maar toch blijft het een probleem.

De medische wereld doet al jaren een beroep op de samenleving om er een eind aan te maken. Vuurwerkslachtoffers worden altijd geholpen maar als blijkt dat ze er zelf de oorzaak van zijn, is de medische bereidheid niet zo erg groot.

Kraamer: "We zouden graag zien dat het vuurwerkgebruik beperkt wordt en misschien zijn het instellen van bepaalde zones een goede oplossing. Oud en nieuw zal altijd gevierd blijven worden. We laten het graag aan de creatieve ondernemers over om het anders te doen."

"Hoe dat moet gebeuren, rekenen we niet tot onze taak of die van de gemeente. Voor alles willen we voorkomen dat de decemberfeesten leiden tot persoonlijk letsel", besluit Kraamer.