De gemeente Steenbergen wil eind dit jaar of begin volgend jaar starten met het groot onderhoud aan het havenkanaal en de havenkom van Dinteloord.

Niet alleen moet er gebaggerd worden, maar ook de beschoeiing moet aangepast worden. In totaal wil de gemeente Steenbergen ruim één miljoen euro uittrekken voor de werkzaamheden.

"Het resultaat moet zijn: een compleet herstelde walkant met nieuwe beschoeiing en een havenkanaal en havenkom met een zodanige diepte dat de pleziervaart op een normale manier gebruik kan maken van het kanaal."

Het voorstel wordt op 9 november besproken in de gemeenteraad.