Volgens de Nederlandse Onderwatersport Bond kan het duikwrak bij Tholen vlak voor het volgende duikseizoen worden afgezonken bij duikplaats de Bergse Diepsluis.

"Lang speelde onzekerheid over een geschikte en betaalbare aansprakelijkheidsverzekering, maar dat is nu opgelost. Nu rest alleen nog een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en een vergunning voor het afzinken."

Eerder waren Sint-Annaland en Strijenham de voorkeurslocaties, maar daar zijn teveel beperkingen en risico’s voor andere waterweggebruikers.

Volgens de organisatie heeft Rijkswaterstaat goed meegedacht over deze locatie en ook de Gemeente Tholen ziet deze locatie als een kans vanwege andere ontwikkelingen in dit gebied. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder al 2500 euro beschikbaar gesteld aan de Nederlandse Onderwatersport Bond.

"Het initiatief past binnen het toeristisch beleid en daarom heeft het college besloten hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen", aldus een gemeentewoordvoerster.

Het schip wordt binnenkort naar Tholen verplaatst waar het wordt geprepareerd voor het afzinken. In de provincie Zeeland zijn in totaal nog maar vier duikwrakken te vinden.