Bewoners van woonwagencentrum De Linie worden niet gedwongen verplaatst. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan voor de woonwagenlocatie. 

Het huidige bestemmingsplan bestaat uit dertig standplaatsen en dat wordt vanwege de brandveiligheid aangepast naar 28 standplaatsen. Maar, verplaatsing zal geschieden op basis van eigen verzoek. 

Eén van de belangrijkste aspecten bij het vernieuwen van het bestemmingsplan is dat er goed gekeken is naar de brandveiligheid op het woonwagencentrum De Linie. "In het kader van 'Schoon, heel en veilig' willen we ernaar toe werken dat nergens binnen het woonwagencentrum sprake is van meer dan vier direct naast elkaar gelegen woonwagens", aldus de gemeente.

Aanpassingen

Op dit moment kan bijna op het gehele centrum worden voldaan aan deze wens, echter op twee locaties is sprake van een rij van meer dan vier aaneengesloten woonwagenstandplaatsen. "Verplaatsing zal geschieden op basis van eigen verzoek." 

Er zullen daarom ook geen gedwongen verplaatsingen plaatsvinden, wat er mogelijk voor zorgt dat er pas op langere termijn aan ‘schoon, heel en veilig’ kan worden voldaan, maar dat neemt de gemeente voor lief.

Daarnaast komt er een tweede ontsluitingsweg vanaf de bastionweg. "De huidige smalle en onoverzichtelijke ontsluitingsstructuur en de parkeerdruk in het gebied maken de locatie onoverzichtelijk en moeilijk doordringbaar voor bewoners", stelt de gemeente. Langs de extra weg komen parkeerplaatsen om de parkeerdruk af te nemen.