Wethouders Cor van Geel en Cors Zijlmans hebben donderdag de officiële heropening verricht van de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen.

Het pand biedt onderdak aan alle instanties die ook maar iets te maken hebben met de thema’s: zorg en welzijn, jeugd, werk en inkomen. Onder het toeziend oog van vele medewerkers werd een bord onthuld bij de receptie met daarop alle instanties die gehuisvest zijn in het pand.

Er volgde echter meteen een kanttekening. "We zijn een instantie vergeten op het bord te vermelden. Excuses voor de mensen van het Digipunt, maar dat gaan we rechtzetten", vertelt Peter Derksen, coördinator bij Vraagwijzer Steenbergen.

Door de verbouwing van het pand aan de Fabrieksdijk 6 is er één huisvesting gecreëerd waar alle inwoners van de gemeente Steenbergen terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen. Zo worden mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar kan meteen actie ondernomen worden.

"Door nieuwe taken en wijziging van taken voor de gemeente is er een forse toename in het aantal gesprekken dat gevoerd wordt bij Vraagwijzer en CJG. De verbouwing draagt bij aan het invullen van deze behoefte", aldus de gemeente.

Hulpvragen

De verbouwing is eigenlijk een uitbreiding binnen het pand. De twee spreekkamers zijn er nu zeven geworden en in plaats van drie werkplekken zijn er nu 24 flexwerkplekken beschikbaar. Daarnaast is de receptie uitgebreid van vijf dagdelen per week naar 9 dagdelen per week met vaak nog eens dubbele bemanning.

"Mensen hoeven hier hun hulpvraag maar één keer te stellen", vertelt Derksen. "Er zijn zulke korte lijnen binnen dit pand, dat is uniek." Dat wordt bevestigt door Renate Quirijns, gebiedsconsulent bij Stadlander. Zij houden regelmatig een open inloopspreekuur om ook de mensen die digitaal niet zo goed uit de voeten kunnen te helpen.

Meerdere vragen

"Er kwam vandaag een mevrouw op het spreekuur die eigenlijk meerdere vragen had. Een deel van de beantwoording lag bij Stadlander, maar een andere vraag ging meer over de WMO." 

Quirijns hoefde de kamer maar uit te lopen en over te steken naar de andere kant om een medewerker van een andere instelling te vinden die juist over WMO-vragen gaat. "Die schoof meteen aan, waardoor de vragen van mevrouw meteen werden beantwoord." 

In het verleden werden mensen met meerdere hulpvragen vaak doorverwezen van de ene organisatie naar de andere, maar dat hoeft nu niet meer. "Of je nou een vraag hebt over je dementerende moeder of over dat je werkloos bent. Je kan met alle hulpvragen hier terecht."

ARBO-normen

Volgens wethouder Cor van Geel was de verbouwing hard nodig. "De ARBO-normen werden al een tijdje niet gehaald." Zelf had de wethouder niet gedacht dat het allemaal zo snel zou gaan, hij verrichte immers vijf jaar geleden nog de echte opening van de Fabrieksdijk 6. Inmiddels is er veel veranderd binnen de zorg.

"Misschien komen er in de toekomst nog wel meer zorgtaken naar de gemeente, maar we hebben een hele hoop instellingen die hulp verlenen aan onze inwoners en samen met de gemeente staan we allemaal ten dienste van de inwoners." 

De wethouder sprak dan ook zijn dank uit naar de vele medewerkers. "En ik hoop dat we eventuele nieuwe taken op dezelfde manier kunnen oppakken."