Geen extra grote fietsenstalling in Bergs centrum

Er komt geen grote bewaakte fietsenstalling met ruime openingstijden in het centrum van de stad. Dat blijkt uit de notitie Fietsparkeren Binnenstad. De gemeente Bergen op Zoom heeft geen geld voor deze voorziening en wil voorkomen dat de prijs voor een stallingplaatsje de pan uitrijst.

Wel gaat de gemeente onderzoeken hoe de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen beperkt kan worden en de stimulans om het centrum tóch met de fiets te bezoeken te verhogen.

Bergen op Zoom zit in dubio. Aan de ene kant wil de gemeente het gebruik van de fiets verder stimuleren, aan de andere kant blijkt een grote fietsenstalling qua kosten niet haalbaar. Daarom wil de gemeente andere maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het fietsparkeren aanzienlijk verbetert.

De overlast is namelijk een doorn in het oog voor zowel de winkeliers als de binnenstadbezoekers. Ook de hulpdiensten pleiten gezien de veiligheid en bereikbaarheid voor zo min mogelijk ‘rondslingerende’ fietsen.

Opheffen

De gemeente overweegt om het fietsverbod op bepaalde momenten in de binnen in zijn geheel op te heffen.

Uit onderzoek op verschillende plekken elders in Nederland blijkt namelijk dat dit de overlast van het fietsparkeren vermindert, terwijl voetgangers hier minimaal overlast van hebben. Voordeel is ook dat de bebording dan zou kunnen verdwijnen wat de uitstraling van het winkelgebied verbetert.

Fietsnietjes

Tegelijkertijd wil B&W de kleinschalige fietsenstallingen, oftewel de fietsenrekken in de binnenstad, aanpakken. "We gaan de oude rekken vervangen door nieuwe of vervangen door fietsnietjes", zegt men. De huidige rekken kunnen namelijk niet optimaal gebruikt worden, vanwege fietstassen, kratten op het stuur of omdat elektrische fietsen niet gemakkelijk op de tweede laag getild kunnen worden.

De zogenaamde nietjes waar de gemeente nu interesse in heeft,wordt in de grond gestort en daar kunnen fietsen aan vast worden gezet. Goedkoper en bovendien flexibeler in gebruik.

Vakken

Het tekort aan grote stallingen in combinatie met fietsen die op plekken worden neergezet waar ze niet horen, wil de gemeente gaan oplossen door te gaan experimenteren met fietsvakken. Dit zijn vakken her en der door de binnenstad verspreid, zodat de fietsende binnenstadbezoeker toch van de ene winkelstraat naar de andere kan fietsen en zijn rijwiel veilig weg kan zetten.

Verder overweegt men een stalling ter hoogte van het Gouvernementsplein. "Ons streven is om dit jaar nog de eerste maatregelen te nemen", zo laat het gemeentebestuur weten.

NUwerk

Tip de redactie