College komt met begrotingswijziging

De begroting van 2017 moet nog door de gemeenteraad besproken worden, maar het college van burgemeester en wethouders komt nu al met een begrotingswijziging.

Het college heeft onlangs herziene overzichten ontvangen van de Algemene Uitkering Gemeentefonds over de jaren 2014, 2015 en 2016. Hieruit blijkt dat de gemeente een aanvullend bedrag tegemoet kan zien van 160.000 euro.

De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om de begroting op basis hiervan aan te passen. Daarnaast worden ook de gewijzigde uitkeringen op basis van de septembercirculaire 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tip de redactie