Gemeente krijgt ruim zes ton extra voor uitkeringen

De gemeente Steenbergen heeft vanuit de Minister van Sociale Zaken een extra budget toegekend gekregen van 643.105 euro.

Dit geld is bestemd voor de uitkeringen op grond van de Participatiewet, de wet die mensen met een arbeidsbeperking ondersteunt.

Gemeente Steenbergen trok eind 2015 al aan de bel bij de Rijksoverheid dat zij zeer waarschijnlijk niet toe zouden komen met de gelden die voor dat jaar door het rijk toegekend werden aan de gemeente. "Daarom heeft de gemeente Steenbergen in 2015 ingezet op het beperken van het voorziene tekort."

Dat is onder meer gedaan door het inzetten op het helpen van mensen met een uitkering bij het vinden van een baan via allerlei acties vanuit het Werkcentrum, zoals banenmarkten, instellen van een Werkgeversservicepunt en intensiever persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden. 

"Deze maatregelen blijken hun vruchten te hebben afgeworpen. Het tekort is beperkt gebleven en het aantal uitkeringen is gestabiliseerd.” Dat is voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reden geweest om de gemeente Steenbergen te belonen met een extra uitkering van ruim zes ton.

Tip de redactie