Buslijn 310 gaat uitbreiden en 111 rijdt niet meer op zaterdag

Burgerraadslid Jan Veraart (Gewoon Lokaal!) heeft het college vragen gesteld over verschillende buslijnen in de gemeente Steenbergen en de daarmee gepaard gaande overlast in de Burgemeester Van Loonstraat.

De vragen zijn een reactie op de plannen van busmaatschappij Arriva voor het komende jaar. Uit die plannen valt op te maken dat de dienstregeling van lijn 111 van Bergen op Zoom naar Roosendaal (via Steenbergen en Dinteloord) op zaterdag komt te vervallen.

"Gebrek aan belangstelling bij de weekendreiziger (lege bussen) is volgens Arriva de hoofdoorzaak", stelt Veraart. Daarentegen wordt juist de dienstregeling van buslijn 310 van Bergen op Zoom naar Rotterdam (via Steenbergen) uitgebreid. "In 2017 zal bus 310 in de spits viermaal per uur gaan rijden in plaats van tweemaal. Ook het materieel op lijn 310 wordt hoogwaardiger."

Verder zal buurtbus 290 tussen Steenbergen en Wouw breder worden ingezet. "Per saldo neemt de kwantiteit en de kwaliteit van het OV in Steenbergen toe", stelt Jan Veraart. "Zeker in een tijd waarin het OV onder druk staat, is Gewoon Lokaal! gecharmeerd van deze verbeteringen."

Bezetting

Toch heeft Veraart een aantal vragen over deze ontwikkelingen. Zo wil het burgerraadslid weten wat de huidige gemiddelde en de maximale bezetting van buslijn 111 is op maandag tot en met vrijdag per rit. Ook vraagt Veraart aan het college om expliciet na te gaan wat de mogelijkheden zijn om voor bus 111 wat minder omvangrijke bussen in te zetten.

"Hierdoor zou de verkeersdrukte op de Burgemeester Van Loonstraat verder kunnen afnemen." De populariteit van bus 310 is volgens Veraart zo overweldigend dat studenten en forenzen in de spits vaak moeten staan. "All the way van Steenbergen/Dinteloord naar Rotterdam." Hij hoopt dan ook dat de plannen van Arriva voor viermaal per uur een bus in de spits doorgang vinden.

Daarnaast wil Veraart nog aandacht vragen voor de overlast in de Burgemeester Van Loonstraat en het idee om op zaterdag geen grote Arriva-bussen meer door de Burg. Van Loonstraat te laten rijden.

"Door het vervallen van bus 111 op zaterdag zal de verkeersdruk op de Steenbergse Burg. Van Loonstraat al fors afnemen. Zaterdag is immers al een drukke winkeldag in Steenbergen. Dat scheelt in deze straat – en op het busstation – op zaterdag in totaal 48 passages van grote Arriva-bussen."

Tip de redactie