Fracties uiten bezwaren tegen nieuwe kerk

Niet alle partijen staan welwillend tegenover het bouwbesluit voor een nieuwe kerk in de gemeente Tholen.

Zo stelde Algemeen Belang Tholen (ABT) dat de gemeente zichzelf moet afvragen of er voor iedere groep mensen een kerk gebouwd moet worden. Cor Oudesluijs (ABT) las voor uit een e-mail die fractievoorzitter Jan van ‘t Hof eerder stuurde naar aanleiding van het bouwverzoek.

"Mijns inziens moeten we voorzichtig zijn met het bouwen van kerkgebouwen her en der in onze kernen." Volgens Van ‘t Hof past dit niet binnen de bestemmingsplannen, waarin wordt aangegeven dat kerkgebouwen in de binnenste ring van de kern geplaatst moeten worden.

Oudesluijs vulde hieraan toe dat het plaatsen van de kerk de rust in de wijk erg kan verstoren. "Waar het ABT moeite mee heeft, is dat een bestaande wijk – waar al jaren een gezonde leefcultuur heerst – wordt geacht maar rekening te houden met de rituelen van deze kerkgangers."

Oudesluijs benoemde onder andere de toenemende parkeerdrukte en het luiden van de klokken. Daarnaast vroeg hij het college of met de toename van statushouders straks ook toestemming verleend moest worden voor het plaatsen van een moskee in Tholen.

Kerkgebouw

Kees Slager (SP) stelde vast dat dit het 34ste kerkgebouw in de gemeente Tholen zou worden. "Nu weet ik dat ons als gemeente niet wordt gevraagd financieel bij te dragen aan de bouw, maar er wringt toch iets als je weet dat de monumentale kerken waar eeuwenlang alle Tholenaren samen ter kerke gingen bijna de hele week leegstaan."

Slager wilde de kerkgemeenschappen dan ook wijzen op hun verantwoordelijkheid om deze monumentale kerken te behouden en opperde om de beide geloofsgemeenschappen gebruik te laten maken van deze kerk. De SP staat volgens Slager dan ook niet te springen om het groene perceel in de volksbuurt op te offeren voor een nieuwe kerk.

Zowel de SGP als de ChristenUnie en het CDA lieten weten juist positief tegenover dit besluit te staan. Wethouder Van Dis reageerde door te stellen dat er op dit moment geen sprake is van een initiatief om een moskee in de gemeente te bouwen.

Daarnaast liet hij weten dat de Hersteld Hervormden Tholen al een informatieavond hebben gehouden om juist de omwonenden van tevoren bij het plan te betrekken. Van spanningen en conflicten is volgens de wethouder dan ook geen sprake.

Tip de redactie