Geen extra wijkagenten in gemeente Tholen

Er komen geen extra wijkagenten in de gemeente Tholen.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten als reactie op een motie die op 14 juli jongstleden werd aangenomen door de gemeenteraad. De motie moest het college aansporen in gesprek te gaan met de betreffende instanties om het aantal wijkagenten uit te breiden van drie naar vijf.

De gemeenteraad is van mening dat de Thoolse samenleving gebaat is bij toezichthouders/wijkagenten die bekend zijn met én deel uitmaken van de Thoolse samenleving. Daarnaast kan zo’n wijkagent korte lijnen onderhouden met lokale partners.

Dat was één van de redenen voor de gemeenteraad om niet deel te nemen aan de BOA-pool met West-Brabantse gemeenten die per 1 september van start is gegaan. "Het deelnemen aan een BOA-pool waardoor BOA’s uit West-Brabant voor een paar uur per week naar onze gemeente komen, draagt weinig tot niets bij aan een effectief toezicht dan wel preventie."

Basisteam

In de motie wezen de partijen op het feit dat het college op 30 oktober 2013 een belofte heeft gedaan om uit te kijken naar mogelijkheden voor een derde en vierde wijkagent, maar van een vierde wijkagent is dus geen sprake meer. Het college reageert hierop door te stellen dat destijds de inrichting van het basisteam nog niet compleet was.

"Het ging destijds om de invulling van vacatures en functies waaronder geografische en thematische wijkagenten." De gemeente Tholen kent immers drie wijkagenten, maar op basis van de regeling 1 wijkagent per 5000 inwoners, zou de gemeente Tholen recht hebben op vijf wijkagenten.

Experts

"De discussie over 1 op 5000 inwoners is een som die is gebaseerd op de grote van het basisteam en niet op basis van de verschillende gemeentes. het betreft dan ook een gemiddelde", stelt het college.

Er zijn namelijk ‘maar’ drie geografische wijkagenten in de gemeente Tholen, maar daarnaast zitten er in het basisteam in Bergen op Zoom nog speciale wijkagenten Jeugd, Evenementen, High Impact Crimes en andere specialisten.

"Deze thematische experts zijn ook bekend met het gebied en de problematiek van de gemeente Tholen", aldus het college.

NUwerk

Tip de redactie