Ontwikkeling midgetgolfbaan op laag pitje

Er heerst veel onduidelijkheid over de toekomst van midgetgolfbaan Meilust in Bergen op Zoom. De baan verkeert in slechte staat. Er is dringend een nieuwe partij nodig die de exploitatie op zich wil nemen.

Het college voerde hier begin dit jaar gesprekken over met kandidaten, maar tot op heden blijft het akelig stil rond het onderwerp.

Begin dit jaar werd bekend dat midgetgolfbaan Meilust niet langer rendabel was en niet open zou gaan voor het seizoen 2016. Wethouder Kammeijer ging vervolgens in juli in gesprek met mogelijke kandidaten voor exploitatie.

Prettige gesprekken

Het college meldde toen dat dit ‘prettige gesprekken’ waren geweest en dat het college er na 1 oktober op terug zou komen. Tot op heden blijft het echter stil.

De BSD-fractie van de gemeenteraad is gefrustreerd over de gang van zaken. "Het is toch niet de bedoeling dat wij u nu moeten aansporen de raad, conform u toezegging, actief te informeren?", stelt de fractie in een statement.

Tip de redactie