Informatieve wandeling over muskusrattenbestrijding

De relatie tussen de sluizen van Benedensas en de muskusrattenbestrijding staan centraal tijdens een vijf kilometer lange wandeling.

Op zaterdag 15 oktober 2016 om 10.00 uur start de wandeling bij sluizencomplex Benedensas, Beneden Sasweg in De Heen. Om de bewustwording over de risico’s van water te vergroten, organiseert waterschap Brabantse Delta een wandeling bij sluizencomplex Benedensas in De Heen.

Het sluizencomplex regelt de afvoer van overtollig water. De dijken langs de Steenbergsche Vliet zorgen ervoor dat bij hoog water het land niet overstroomt. De muskusrattenbestrijder heeft een speciale taak bij het stevig houden van die dijken. Tijdens de wandeling geeft hij daar uitleg over. Graag van tevoren aanmelden bij deelname.

Week van Ons Water

Aanleiding voor deze wandeling is de start van de landelijke Week van Ons Water waaraan waterschap Brabantse Delta deelneemt met diverse activiteiten. Tussen 12 en 19 oktober staat het thema ‘Waterveiligheid’ centraal. Naast deze wandeling organiseert het waterschap gedurende de week meer activiteiten waaronder een wandeling in de Noordpolder van Ossendrecht.

"Water is zo onlosmakelijk verbonden met ons leven dat we niet in de gaten hebben dat water ook risicovol kan zijn. De gevolgen van de klimaatverandering laten bijvoorbeeld al zien dat er wateroverlast op kan treden door de grote hoeveelheid neerslag die in korte tijd lokaal kan vallen."

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich er niet bewust van zijn dat er wel degelijk risico’s op overstromingen zijn en wat er allemaal bij komt kijken om het land droog en bewoonbaar te houden en de gevolgen van overstromingen te beperken.

De Week van Ons Water komt voort uit de landelijke publiekscampagne ‘Ons Water’. Op www.onswater.nl geven alle waterpartners in Nederland tips voor droge voeten, schoon en voldoende water. De campagne is enkele jaren geleden gestart om het waterbewustzijn van burgers te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen.

NUwerk

Tip de redactie