De gemeente Tholen kondigde onlangs al aan nieuwe stappen te willen nemen in het afvalinzamelingsbeleid.

Zo is de gemeente met ingang van 1 oktober begonnen met het vaker ophalen van plastic verpakkingsafval. Dat werd eerst eens in de vier weken opgehaald en nu eens in de twee weken. Op 20 oktober wordt de bestuursopdracht 'afvalinzameling Tholen' besproken in de gemeenteraad waarbij nog meer maatregelen worden aangekondigd.

Naast de eerder aangekondigde maatregel wil het college vanaf 1 januari 2017 beginnen met het betrekken van verenigingen bij het inzamelen van kunststof en de inzamelfrequentie van het restafval verlagen.

"Deze laatste maatregel kan relatief snel worden gerealiseerd en is financieel gezien niet complex en leidt tot aanzienlijk voordeel", aldus het college. Het vaker ophalen van het plastic en het minder vaak ophalen van het restafval kan volgens het college maximaal een voordeel opleveren van 180.000 euro per jaar.

"Het voordeel zal ergens tussen de 0 en 180.000 euro liggen." Als besloten wordt om het restafval minder in te zamelen, hoeft de Zeeuwse Reinigingsdienst niet te investeren in een tweetal nieuwe vrachtauto’s wat automatisch ook weer een voordeel oplevert.

100-100-100

Een andere maatregel van de gemeente is de actie 100-100-100. Een project met de uitdaging voor honderd huishoudens om honderd dagen honderd procent afvalvrij te leven. De gemeente wil in maart 2017 starten met dit project.

"In dit succesvolle project laten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten." Het project bestaat onder andere uit een online platform waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een afvalvrij leven.

"Het restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website." Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms tot bijna negentig procent minder kg restafval per persoon per jaar.

De kosten voor deze actie zijn nog niet exact bekend. "Er moet rekening worden gehouden met circa 200 uur personele capaciteit die moet worden ingehuurd (van ZRD) en met een bedrag van 25,000 à 30.000 euro voor o.a. communicatie en het opzetten en beheren van site."

Doel

Het doel van de gemeente Tholen is in eerste instantie om de kilo’s restafval in de toekomst af te laten nemen. Zo wil de gemeente in 220 nog maar 100 kilogram restafval per inwoner ontvangen en in 2025 moet dat gewicht zijn teruggedrongen naar dertig kilogram per inwoner per jaar.

Daarnaast wil de gemeente met de aangekondigde maatregelen het afvalscheidingspercentage opkrikken naar minimaal 75 procent in 2020 en zij wil de inwoners stimuleren om afvalproductie te vermijden door bijvoorbeeld geen verpakkingen te kopen.

Doelstellingen

Per inwoner van de gemeente Tholen is vorig jaar 241 kilogram restafval ingezameld. Daarvan bestond nog 39 kilogram uit plastic. "Om het goed scheiden van afval te bevorderen zijn landelijke Van Afval Naar Grondstof doelstellingen opgesteld", aldus de gemeente Tholen.

"Plastic verpakkingen en drankenkartons zijn waardevolle grondstoffen. Hergebruik daarvan in nieuwe producten bespaart grondstoffen en energie", verklaarde de gemeente eerder al de nieuwe stap om het plastic vaker op te halen.

Wie het afval goed weet te scheiden zorgt er voor dat de kosten voor het inzamelen en verwerken worden verminderd, waardoor de afvalstoffenheffing voor inwoners daalt.