Op zaterdag 8 oktober 2016 werden in Tholen de zomerconcerten 2016 afgerond.

Het laatste concert was vol kwaliteit en variatie. About Music zong er lustig op los. Hun kwaliteit was hen kennelijk vooruit gegaan, want de Gasthuiskapel was overvol. Overal werden stoelen vandaan gesleept, maar op het laatst moest er toch genoegen worden genomen met een staanplaats

Cor Almekinders, één van de zes commissieleden, was erg tevreden over het afgelopen seizoen: "Het was een fantastisch seizoen. Elke keer waren er veel bezoekers en prachtige concerten. Het mooie van de zomerconcerten is dat het heel breed is en er komen allerlei muziekstijlen naar voren."

Er waren zoveel verzoeken om mee te doen van artiesten dat er sommigen niet geplaatst konden worden. Die zijn op de reservelijst geplaatst en komen volgend seizoen als eersten naar voren. Elke muzikant of groep neemt zijn eigen aanhang mee, maar er is ook een vaste kern die elke keer komt luisteren.

"We vinden het leuk dat die vaste kern groeiende is. We streven ernaar dat de muzikanten van Tholen komen, maar wat aanvulling uit de rest van Zeeland of West-Brabant vinden we ook prima. Elk jaar komen er weer nieuwe artiesten bij. We willen graag cultuur aanbieden en mensen een fijne zaterdagmiddag laten beleven."

Alles blijft gratis maar ze hebben wel een kleine subsidie van de gemeente voor de onkosten. "Als de concerten in de Hervormde Kerk of in de Gasthuiskapel zijn, kunnen ze ook op internet beluisterd worden op de website van de betreffende gemeenten,” besluit Almekinders.

About Music

Deze kleine groep vocalisten werd in 2012 opgericht en staat onder leiding van Heleen Bout. Hun repertoire is zeer divers en er wordt telkens naar originaliteit gestreefd. Iedere dinsdag oefenen ze in Tholen en deze middag is een herhaling van een concert wat ze eerder in Middelburg verzorgden. Er zijn twee alten: Petra van Dis en Anita Krijger.

Tonny de Jong, Marjolein van Loenhout en Christel Bom vormen de sopranen. Mariëttte van der Avert is tenor en de enige man is Reinier Smallegange. Zijn zware basstem klinkt prachtig, vol en duidelijk zodat dit met de zes dames een prachtig klankbeeld vormt. Bijna alle stukken worden a capella uitgevoerd en af en toe is er ondersteuning van de piano.

Concert

De start was direct al een verrassing. Na de welkomstwoorden van commissielid Sarien Bout klonken er ineens prachtige vocale stemmen die een stemmig Latijns lied zongen uit de hal. Dat was al een schitterende ouverture in de Middeleeuwse Kapel. Hierna werd er nog zo’n lied ten gehore gebracht en trad er eerst één zingende dame naar voren.

Even later kwamen er nog drie en die werden later weer gevolgd door een groepje van drie met als laatste Reinier, precies zoals het hoort. Vervolgens wordt een Engelse song uitgevoerd en daarna het eerste Nederlandstalige lied ‘Ik zou wel eens willen weten. Een volgend Engelstalig vers wordt afgewisseld met het frivole ‘ Opzij.

Bij elk lied, song of hymne was er een variërende opstelling: kring, rij, zittend, half staand en zittend en nog meer varianten. Ook was er regelmatig beurtzang waarbij in vraag en antwoord gezongen werd. Het was allemaal zo gevarieerd en klankvol dat het half uur in een zucht voorbij was. Sarien Bout besloot met een dankwoord.