De Voedselbank stichting Goed Ontmoet krijgt voor een periode van twee jaar een jaarlijkse subsidie van 5200 euro.

Dat heeft het gemeentebestuur besloten op basis van de Algemene subsidieverordening Gemeente Tholen 2011. In het besluit wordt aangegeven dat bij de bestuursopdracht armoedebeleid zal worden bezien hoe vanaf 2018 hiermee wordt omgegaan.

In juli werd de bestuursopdracht Armoedebeleid door de raad vastgesteld. In de jaren 2016, 2017 en 2018 zal deze bestuursopdracht verder uitgewerkt en besproken gaan worden om op 1 januari 2019 een nieuw Armoedebeleid vast te stellen.