Al jaren roepen fracties in de gemeenteraad het college op om de verkeerssituatie op de Van Konijnenburgweg ter hoogte van wooncomplex Vissershaven op de schop te nemen.

Hoewel het college de problemen onderkend, is er nog niets aangepast. Nadat opnieuw een ongeval plaats vond op het punt, is de maat vol voor Lijst Linssen en de VVD. Zij eisen dat het college actie onderneemt om de verkeerssituatie veiliger te maken.

Aanleiding voor de oproer over de verkeerssituatie is een ongeval wat zaterdag 1 oktober plaatsvond op de Van Konijnenburgweg ter hoogte van het Wagenpleintje. Hierbij raakte één persoon gewond.

Oversteekplaats

De fracties willen graag op korte termijn aanpassingen zien aan de oversteekplaats ter hoogte van de Praxis. Voetgangers moeten hier drie rijbanen oversteken op een weg waar auto’s vijftig kilometer per uur mogen rijden.

Dit is met name gevaarlijk voor de vele inwoners van het ouderencentrum Vissershaven die de oversteek regelmatig moeten maken. Bovendien vergt de complexe kruising met diverse afslagen en voorsorteervakken veel aandacht van automobilisten, stelt de VVD.

Dit vergroot de kans op ongevallen. De fractie trekt bovendien de prioriteiten van het college in twijfel, aangezien er wel recentelijk nog twee regenboogoversteekplaatsen zijn gerealiseerd in de stad als statement voor diversiteit.

Eenrichtingsweg

Ook de eenrichtingsweg van de Van Konijnenburgweg naar de parkeerplaats van de Zeeland zorgt voor gevaarlijke situaties, stelt Lijst Linssen. Het rijverbod in de richting van de Van Konijnenburgweg wordt namelijk regelmatig genegeerd.

"De weg zou smaller moeten worden zodat het niet langer uitnodigt deze overtreding te maken", stelt raadslid Meino Dam.

Maatregelen

Lijst Linssen stelt verschillende maatregelen voor om het hele gebied veiliger te maken. Zo moeten de fietspaden vanuit het Gubbelshofje en de Nieuwe Kaai op de schop. De fietspaden eindigen op een voetpad, wat gevaarlijk is voor voetgangers en fietsers motiveert om aan de verkeerde kant van de weg te rijden.

Ook het fietspad voor Hoppenbrouwers voldoet niet aan de veiligheid, omdat er regelmatig auto’s overheen rijden. De paaltjes die dit tegen moeten houden, zijn verdwenen. Het college heeft de raadsvragen nog in beraad.