Inwoners van de gemeente Woensdrecht kunnen voor het elfde jaar op rij rekenen op stabiele lasten. Ook dit jaar worden de belastingen niet verhoogd. Wethouder van financiën Martin Groffen presenteerde vrijdagochtend positieve cijfers in de begroting van 2017 en het meerjarenplan van de gemeente.

De gemeente Woensdrecht verwacht aan het einde van 2016 de balans met een positief saldo van ruim acht ton af te sluiten. Wethouder Groffen is tevreden: “We komen uit een diep dal, maar deze cijfers geven vertrouwen voor de toekomst.”

Hondenbelasting

Twee concrete onderwerpen waar de inwoners van Woensdrecht iets van gaan merken zijn de afbouw van de hondenbelasting en de verhoging van het aantal tikken op de Saverpas.

De gemeente Woensdrecht verwacht over drie jaar de hondenbelasting compleet af te schaffen. Dat moet gebeuren vanuit een gefaseerde afbouw.

De verhoging van het aantal tikken voor Saver is het resultaat van het werk van de gemeenteraad. “De raad maakte zich er hard voor dat inwoners in 2017 drie tikken krijgen in plaats van twee. Er is behoefte aan dat mensen hun afval vaker naar Saver kunnen brengen”, legt Groffen uit. “Daar voorziet de gemeente nu in.”