Op de informatieavond in het Hervormd Centrum te Dinteloord mochten bewoners van de Helfrichstraat zich uitspreken over de huidige situatie waarin zij wonen.

Wethouder Cors Zijlmans luisterde aan iedere tafel wat er zoal leeft in de straat. Het is de bedoeling om een veilige en leefbare woonomgeving te maken voor zo’n 20 tot 25 jaar. Bewoners die er ruim 10 jaar wonen, krabben zich inmiddels achter de oren. Er zal veel moeten verbeteren.

"We hebben er gelukkig geld voor. We zitten iets ruimer in ons jasje. Er is 175.000 euro extra geld voor het groen", laat wethouder Cors Zijlmans geruststellend weten. Het is de gemeente Steenbergen bekend dat de Helfrichstraat niet meer aan de huidige standaard voldoet.

Op meerdere terreinen is er sprake van achterstallig onderhoud en in de presentatie komt zelfs het woord ‘rommelige uitstraling’ voor.

Problematiek

De Helfrichstraat komt voor een volledige herinrichting in aanmerking, van de bestrating tot aan het groen en van de verlichting tot aan de riolering. Ook het parkeerbeleid wordt aangepakt.

Het groepje bewoners en belanghebbenden dat naar de informatieavond is gekomen, ongeveer 40 mensen, herkent de problematiek waar de gemeenteambtenaren het over hebben.

Frans Donken, projectcoördinator Civiele Werken: "We zijn er als gemeente wisten kijken en kennen de situatie. Daarom zijn de reacties ook positief over de aanpak en presentatie. Na deze avond hebben mensen nog een week om te kunnen reageren via een formulier."

Wietzakjes in tuin

Het gaat niet alleen om de rommelige uitstraling van het groen dat er staat met wildgroei. Adriënne en Marcel Franke wonen er zo’n 11 jaar. Zij wonen aan een doorgang met een pad.

Adriënne Franke: "Het is een vuilstort voor iedereen hier. We hebben er al veel afgezien. Twee maanden geleden is er bij ons ingebroken." 

De onveilige situatie beperkt zich niet tot de momenten als ze niet thuis zijn. "Als we in onze eigen tuin zitten te eten, komt de lucht van uitwerpselen je tegemoet. We hebben ook wietzakjes in onze tuin gevonden. Als de bomen worden weggehaald bij ons, zijn ze zo binnen."

Terugkoppeling

Het echtpaar Franke woonde tevoren ook in Dinteloord. "Als ik het van tevoren had geweten dat we zo’n overlast zouden hebben, was ik er niet komen wonen", laat Adriënne Franke weten. In het doorgang pad liggen bovendien de stoeptegels scheef. Iemand met een scootmobiel kan er niet langs. Die zal helemaal moeten omrijden.

De problematiek die wordt geuit tijdens de avond is niet onbekend. In de presentatie erkent de gemeente dat de weg is verzakt en dat er spoorvorming is ontstaan. De huidige verlichting wordt vervangen door ledverlichting en er komt een duidelijkere structuur in de groeninrichting.

Een deel van de riolering zal tevens worden vervangen. In januari of februari 2017 komt er een terugkoppeling over de herinrichting waarbij de visies en meningen van de bewoners zijn meegewogen.