Wie wil watersporten op de Binnenschelde, komt van een koude kermis thuis. De waterlijn is aan het terugtrekken en het fonteinkruid belemmert watersporters flink. De ontwikkeling is opvallend, omdat de gemeente de Binnenschelde juist aantrekkelijker wil maken voor waterrecreatie.

Annette Stinenbosch van de CDA-fractie heeft het college gevraagd om het fonteinkruid nog op korte termijn te maaien. "Het zou de beleving van de Binnenschelde met name voor de surfers en de zeilers heel erg bevorderen", stelt zij in haar brief. Ook wil ze dat de gemeente Bergen op Zoom het waterpeil zo snel mogelijk verhoogd.

Blauwalg

Dat de gemeente niet eerder extra water bij de Binnenschelde heeft gelaten, komt waarschijnlijk omdat dit een verhoogde kans geeft op een blauwalgbesmetting. Blauwalg komt vooral voor in water zonder sterke stroming, zoals de Binnenschelde. Daarnaast maakt blauwalg het water troebel en is het ongezond om in te zwemmen.