De gemeente Steenbergen heeft 50.000 euro beschikbaar voor de versnelling van de biobased ontwikkeling in de regio.

Vanuit de provincie Noord-Brabant wil men 9,1 miljoen investeren in de biobased economy, maar zij vroegen de regio West-Brabant wel om een bijdrage van 1,25 miljoen. Op basis van de economische visie en het uitvoeringsprogramma kan de gemeente Steenbergen op dit moment een half ton inleggen.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een voorstel gedaan aan de Provinciale Staten om een budget op te nemen in de begroting voor het 'aanjagen' van de biobased economy in Zuidwest Nederland voor de periode van 2016 tot 2019. In totaal gaat het om 9,1 miljoen euro.

Het geld moet vooral gebruikt worden voor het ontwikkelen van campus- en werklocaties, de bijbehorende infrastructuur en het versnellen van de kennis bij MKB-bedrijven. "Afhankelijk van de behoefte van bedrijven versterken de toplocaties Bergen op Zoom, Nieuw Prinsenland en Haven- en Industrieterrein Moerdijk elkaar", stelt de provincie. De investering moet er mede voor zorgen dat ook buiten deze toplocaties ontwikkelingen op het gebied van biobased plaats gaan vinden in West-Brabant.

Cofinanciering

"In verband met staatssteunregels en de bijdrage van het bedrijfsleven in deze doorontwikkeling, verzoekt de provincie de regio concreet om een bijdrage van 1,25 miljoen euro", aldus loco-burgemeester Cors Zijlmans. De gemeente Steenbergen heeft in overleg met de gemeenten Bergen op Zoom en Moerdijk besloten om gezamenlijk een substantieel deel van de cofinanciering op zich te nemen. In eerste instantie willen zij de financiering op zich nemen tot 2018 om daarna een bredere regionale invulling te zoeken voor de financiering.

"We streven naar verdere bloei en groei van het AFC Nieuw Prinsenland en innovatie op agro meets chemistry. Hiervoor is in 2017 inzet van circa vijfhonderd uren en 15.000 euro structureel en 15.000 euro incidenteel budget beschikbaar. Met deze beschikbare middelen kunnen wij als Steenbergen voor de periode tot 2018 50.000 euro inclusief uren bijdragen aan de versnelling van de biobased ontwikkeling in de regio."

Volgens het college van b&w worden het budget en inzet, door ze onder de paraplu van de cofinanciering vanuit de regio te scharen, in West-Brabant en met name in Steenbergen vergroot.