De eerste Thoolse mannenzangavond is door ongeveer honderd deelnemers bezocht. Het was spannend voor de organisatie hoe hoog de opkomst zou worden, maar het initiatief wordt nu zeker voortgezet.

Het repertoire bestond alleen uit psalmen die op hele noten werden gezongen onder leiding van dirigent Cees het Jonk, organist Peter Wildeman en evangelist Jan van Dooijeweert.

De organisatie had alles voorbereid. Het programmaboekje was keurig verzorgd en in de kerk was ook alles geregeld. De opkomst was voor de eerste keer niet zo groot maar dat is de volgende keer wellicht anders. "Als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan ben Ik in het midden," citeerde van Dooijeweert de Bijbel.

Verlangen

Het thema van de avond was: "Hoe lief heb ik uw woning", waar volgens evangelist Dooijeweert de tempel en nu de kerk mee wordt bedoeld. De avond was verder verdeeld in drie blokken van zang en bezinning. Psalm 122 werd gezongen en gelezen.

Het tempo was te langzaam volgens de dirigent en het lukte hem ook later niet om het er echt goed in te krijgen. Na een welkomstwoord en gebed mediteerde van Dooijeweert over verlangen. Hij preekte zelf in een hokje in Peru onder een dak van golfplaten.

De Grote Kerk van Tholen is hiermee vergeleken een paleis. "Toch gaat het om hetzelfde: het woord van god. Hierna werden de psalmen van verlangen gezongen: 63, 84 en 86. Daarna volgde een verrassing uit de Zeeuwse historie: Psalm 42 in de berijming van de 16e eeuwse Datheen. Het eerste lied moest over want het ging veel te langzaam. Het Jonk: "Zo bereikt het hert nooit het water."

Verlustiging

Van Dooijeweert: "Wij mogen ons verlustigen, lust en genot hebben in de Heere. Alles gaat dan om Jezus in ons leven net als in Ps 37 en bij de koopman die de parel van grote waarde koopt. De psalmen waarin deze lusten bezongen worden, kwamen nu aan de beurt: Psalm 146 en 118.

Op dezelfde wijze als de twee vorige blokken werd dit thema uitgewerkt in bezinning  en zang van de psalmen 116, 117 en 150. Bij de laatste psalm gingen de mensen op eigen verzoek  staan. De evangelist uit Peru gaf aan dat verheerlijking van God altijd leidt tot aanbidding. Tijdens het zingen van Psalm 126 werd een collecte gehouden voor de bouw van de nieuwe kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente van Tholen.

Bezoekers Mark van der Meer: "Ik ben hier naar toe gekomen om lekker te zingen. Ik had eigenlijk wel een volle kerk verwacht.  Een bezinnend woord tussendoor is prima. Ik ben ook naar zo’n avond in Katwijk geweest. Het is zeker voor herhaling vatbaar maar er moet wel meer variatie komen. Niet alleen psalmen maar ook geestelijke liederen. En niet alles op hele noten maar ook ritmisch."

Olivier van der Wiel kwam ook om mee te zingen en had ook wel meer mensen verwacht. "Ik was het meest getroffen door de Avondzang. De korte meditaties tussendoor zijn mooi en beter dan één keer een lange preek. Daar komen we niet voor." Dhr. Sterk was met zijn schoonzoon meegekomen. Hij vond het een prachtige avond en had van alles genoten.