De meente Steenbergen start op maandag 3 oktober met de controles voor de hondenbelasting.

Hondencontroleurs gaan vanaf dan langs de deuren om namens de gemeente Steenbergen te controleren of houders van honden hondenbelasting betalen.

"Wie één of meer honden houdt, is verplicht hondenbelasting te betalen. De houder van de hond is wettelijk verplicht om daarvan aangifte te doen." De hondencontroleur gaat op basis van een lijst van de gemeente langs de huizen. Daarbij stelt hij of zij vragen over het wel of niet hebben van een hond.

De hondencontroleurs kunnen zich altijd legitimeren met een legitimatiebewijs van de gemeente Steenbergen.

Aanmeldingsbuget

"Als een bewoner niet thuis is, beoordeelt de hondencontroleur ter plaatse over het wel of niet aanwezig zijn van één of meer honden. Als de controleur denkt dat er honden worden gehouden waarvan nog geen aangifte is gedaan, laat hij een informatiebrief met een aanmeldingsbiljet hondenbelasting achter in de brievenbus."

Wie sinds kort een hond heeft en daarvan nog geen aangifte heeft gedaan, kan beter zo snel mogelijk zelf aangifte doen in plaats van wachten tot de controleur komt, zo stelt de gemeente. Volgens de Verordening hondenbelasting 2016 bedraagt het tarief voor de eerste hond 73 euro, voor de tweede hond 75 euro en voor elke volgende hond 5 euro meer.