Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Woensdrecht pleit voor een uitbreiding van de hoeveelheid huishoudens die beroep mogen doen op Stichting Leergeld.

De Stichting biedt hulp aan arme gezinnen in de vorm van bijvoorbeeld de betaling van het lidmaatschap voor een sportvereniging.  In de strijd tegen armoede wil het college dat huishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum de hulp krijgen. De grens ligt nu nog op 110 procent.

Het college wil de regels van Stichting Leergeld op verschillende manieren versoepelen. Zo wil het college ook dat mensen sneller beroep mogen doen op de stichting. Nu moeten mensen minimaal één jaar onder de grens van 110 procent van het sociaal minimum leven voordat zij recht hebben op hulp van de Stichting. Als het aan het college ligt, verandert dat naar een half jaar.

Onderzoek

Het verzoek van het college aan de gemeenteraad is gebaseerd op een nieuw, regionaal onderzoek. Hieruit blijkt dat vooral gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum moeten bezuinigen op de maatschappelijke participatie van hun kinderen. In Woensdrecht zijn dat 960 gezinnen.

Deze kinderen kunnen hierdoor vaak niet meedoen aan activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Daarom pleit het college voor extra steun aan deze gezinnen.

Als het aan het college ligt, komt er binnenkort ook meer specifieke hulp voor leerlingen van de middelbare school. "De wijziging moet het mogelijk maken dat we kinderen op individueel niveau kunnen ondersteunen met iets wat op dat moment noodzakelijk is voor hen. Een fiets op het moment dat ze die nodig hebben om naar het voortgezet onderwijs te gaan of een tablet of laptop als dit noodzakelijk is om onderwijs te kunnen volgen", legt wethouder Lars van der Beek uit.

Natura

De hulp van Stichting Leergeld  bestaat enkel uit steun in natura, zoals een lidmaatschap voor een vereniging. De Stichting keert dus geen geld uit.

De waarde van de steun is maximaal 150 euro per jaar per kind. De gemeenteraad beslist op 6 oktober over het voorstel.