Op initiatief van raadslid Louis van de Kallen is in 2005 een kapvergunningstelsel voor monumentale boomopstanden ingevoerd in Bergen op Zoom ingevoerd. Bergenaren worden nu gevraagd de lijst verder aan te vullen.

De bedoeling was dat deze bomenlijst snel zou groeien en alle waardevolle bomen hierop zouden komen te staan. Dit is helaas niet gelukt. Tot op heden is de teller op 26 bomen blijven steken. Het CDA heeft daarom actie ondernomen.

Samen met inwoners heeft raadslid Erik Verbogt bomen in de gemeente bekeken. Alle aangedragen bomen zijn te vinden op de site van het CDA Bergen op Zoom. Zo maken Bergenaren samen de monumentale bomenlijst compleet. Kijk voor de lijst op www.cda-boz.nl