Wethouder Patrick van der Velden heeft dinsdagmiddag officieel de werkzaamheden aan de Guido Gezellelaan gestart. Tot medio 2017 wordt er gewerkt aan de weg. De rijbaan wordt onder andere smaller en de fietspaden geasfalteerd.

Wethouder Van der Velde schepte samen met enkele buurtbewoners symbolisch de eerste tegels uit de stoep

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Eerst worden enkele bomen langs de Guido Gezellelaan gekapt. Eind oktober start de aannemer met een stuk weg van ongeveer honderd meter. Wanneer daar de werkzaamheden klaar zijn, schuift het werkgebied op.

Er is 2,5 miljoen euro gemoeid met de werkzaamheden. Het doel is met name het verhogen van de veiligheid op de weg. Ook komt er extra parkeergelegenheid en moet de laan er netter uit komen te zien.