Het ondergrondse 150kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom wordt op dit moment door netbeheerder Tennet vervangen. Op dinsdag 27 september van 16.30 uur tot 18.30 uur houdt Tennet een inloopmoment bij het hoogspanningsstation.

Tennet houdt het inloopmoment bij het hoogspanningsstation aan de Lelyweg 17 in Bergen op Zoom zodat geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen bij het werk in uitvoering.

In februari 2016 is gestart met het aanleggen van een tijdelijke kabel vanaf de gemeentegrens met Woensdrecht tot en met de Theodorushaven/Lelyweg in Bergen op Zoom.

Naar verwachting is het hele project begin volgend jaar volledig afgerond.