De Steenbergseweg in Halsteren houdt de gemoederen bezig. De VVD-Fractie concludeert dat er onvrede leeft over de verkeerssituatie in het dorp.

Een van de grootste problemen van de situatie aan de Steenbergseweg is het ontbreken van verlichting langs de fietspaden binnen de bebouwde kom.

In mei liet wethouder Kammeijer weten dat het niet te achterhalen was waarom deze verlichting ontbreekt. De gemeente zou toen al in overleg zijn gegaan met de beheerder van het openbaar verlichtingsnet over het onderwerp. Nu, ruim drie maanden later, is er nog steeds niets gebeurd.

Rotonde

Ook de kruising van de Steenbergseweg, Wouwseweg en Schoolstraat is nodig aan vernieuwing toe. De gemeente gaf hierbij aan dat zowel een vervanging van de huidige verkeerslichten als de aanleg van een rotonde mogelijkheden waren.

Na de zomer zou met een presentatie van de plannen de volgende stap in de ontwikkeling van het kruispunt genomen worden. Deze bijeenkomst is er tot op heden nog niet geweest, tot ongenoegen van de CDA- en VVD-fractie. Het college heeft de raadsvragen nog in beraad.