Er zijn in de gemeente Tholen geen locaties te vinden waar een asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd vluchtelingen gevestigd kan worden. Dat blijkt uit een raadsvoorstel van het college.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft een schouwronde gemaakt in de gemeente Tholen, maar heeft daarbij geen geschikte locaties gevonden die aansluiten bij het uitgangspunt van de gemeenteraad.

Geen noodopvang

De gemeenteraad van Tholen heeft besloten dat er binnen de gemeentegrenzen ruimte is voor een asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd vluchtelingen met een ingroei vanaf 200 voor meerdere jaren.

Op basis van deze gegevens is het COA samen met de gemeente gaan kijken naar mogelijke locaties voor deze noodopvang, maar die blijkt dus niet gevonden te zijn.

Meer statushouders

Het college stelt dan ook nog steeds bereid te zijn om deze mensen opvang te bieden, maar de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren is zeer klein.

Het college en de gemeenteraad hebben wel ingestemd met het voorstel om tien procent meer statushouders op te vangen dan verplicht is.

Over zomer heen

De raad wilde in eerste instantie op 14 juli een besluit nemen over de opvang van asielzoekers, maar omdat de schouw nog op zich liet wachten werd het besluit over de zomer getild.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt op 20 oktober in de raad besproken.