Wethouder Lars van der Beek van de Gemeente Woensdrecht heeft vrijdag de Lokale Monitor 2016 van de FNV in ontvangst genomen. De conclusie van het rapport: Woensdrecht scoort boven het gemiddelde als het gaat om het sociaal beleid, gericht op de participatiewet. 

De jaarlijkse Lokale Monitor van de FNV brengt aan het licht hoe sociaal gemeenten zijn. In het onderzoek van 2016 ligt de nadruk op ‘werken-zonder-loon’.

De FNV waarschuwt voor verdringing van betaald werk op de arbeidsmarkt, als uitkeringsgerechtigden bij wijze van tegenprestatie aan het werk moeten zonder loon. Investeer in echte banen, luidt de oproep.

Op goede weg

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek kan zich vinden in deze aanbeveling. "Mensen toeleiden naar betaald en passend werk is wat we nastreven op de Brabantse Wal."

"Uit de monitor blijkt dat we op de goede weg zijn. Op het gebied van beschut werk, wachttijd en cliëntondersteuning scoren we bijvoorbeeld maximaal."