In de gemeenteraadsvergadering van 22 september hebben de fracties unaniem ingestemd met een onderzoek naar de locatie Westerstraat 56 als mogelijke locatie voor een tweede supermarkt in Dinteloord.

Het pand is van de initiatiefnemers die op dit moment een locatie buiten het centrum van Dinteloord op het oog hebben. De gemeenteraad kan daar niet mee instemmen, maar de locatie aan de Westerstraat moet soelaas bieden.

De gemeenteraad stemde ook in met een onderzoek naar de verplaatsing van de brandweerkazerne naar de Noordlangeweg. De brandweer ligt nu recht tegenover het pand aan de Westerstraat 56.